Acció social

Divulgació científica i promoció de la salut

La Fundació col·labora amb els serveis mèdics de l’Hospital, l’Institut de Recerca i altres entitats vinculades a Sant Pau acollint, de manera gratuïta, actes i esdeveniments relacionats amb l’activitat assistencial i investigadora. D’aquesta manera, el Recinte Modernista esdevé una important plataforma de divulgació de coneixement mèdic i promoció de la salut.