Contacte

Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Direcció:
93 553 79 73
fundacio@fundaciosantpau.cat

Comunicació:
93 556 55 94
comunicacio@fundaciosantpau.cat

Patrimoni:
93 553 79 78
finques@fundaciosantpau.cat

 

Les persones que, en virtut del Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, desitgin exercir el seu dret d’accés a la informació pública hauran d’enviar per correu electrònic a l’atenció de la Unitat de Transparència (transparenciafp@santpau.cat) aquest formulari d’accés degudament omplert amb el requisits establerts i adjuntant la documentació requerida.