Gestió del patrimoni

Patrimoni extern

El gener de 2020 el patrimoni extern gestionat per la Fundació Privada està format per 89 finques urbanes (82 de plena propietat, 5 en copropietat i 2 en nua propietat), 22 naus industrials, 10 finques rústiques i 6 solars. En concret, el patrimoni urbà de la Fundació està integrat per 1.093 propietats de diversa tipologia: 543 habitatges, 98 locals i naus industrials, 68 oficines i despatxos i 384 places d’aparcament.

Les unitats gestionades per la Fundació es troben localitzades a Barcelona (643), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet (43) i en altres indrets de l’Estat espanyol (38).

La Fundació destina una part important del seu patrimoni extern a ajudar aquelles persones més vulnerables o desafavorides de la societat, amb el conseqüent compliment dels fins fundacionals. Per fer-ho realitat, es desenvolupen els següents programes, que es detallen a l’apartat "Pla d'acció social i recerca":

 • Rehabilitació social de malalts mentals.
 • Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.
 • Suport a la formació de joves sols en situació de risc social.
 • Ajut a les persones sense llar.
 • Suport a l’oncologia infantil.
 • Col·laboració amb entitats del Tercer Sector per a la inclusió social.
 • Ajut per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
 • Ajut a llogaters amb risc d’exclusió social.
 • Rehabilitació de malalts amb dèficit funcional.
 • Suport a malalts oncològics.
 • Allotjament per a dones joves i amb nens en risc d'exclusió social.

Gràcies a aquests programes, la Fundació aconsegueix, d’una banda, millorar la qualitat de vida dels residents dels seus habitatges i mantenir-ne la viabilitat i, de l’altra, potenciar el treball en xarxa amb entitats del Tercer Sector.

Gestió del patrimoni

Patrimoni extern

El gener de 2020 el patrimoni extern gestionat per la Fundació Privada està format per 89 finques urbanes (82 de plena propietat, 5 en copropietat i 2 en nua propietat), 22 naus industrials, 10 finques rústiques i 6 solars. En concret, el patrimoni urbà de la Fundació està integrat per 1.093 propietats de diversa tipologia: 543 habitatges, 98 locals i naus industrials, 68 oficines i despatxos i 384 places d’aparcament.

Les unitats gestionades per la Fundació es troben localitzades a Barcelona (643), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet (43) i en altres indrets de l’Estat espanyol (38).

La Fundació destina una part important del seu patrimoni extern a ajudar aquelles persones més vulnerables o desafavorides de la societat, amb el conseqüent compliment dels fins fundacionals. Per fer-ho realitat, es desenvolupen els següents programes, que es detallen a l’apartat "Pla d'acció social i recerca":

 • Rehabilitació social de malalts mentals.
 • Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.
 • Suport a la formació de joves sols en situació de risc social.
 • Ajut a les persones sense llar.
 • Suport a l’oncologia infantil.
 • Col·laboració amb entitats del Tercer Sector per a la inclusió social.
 • Ajut per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
 • Ajut a llogaters amb risc d’exclusió social.
 • Rehabilitació de malalts amb dèficit funcional.
 • Suport a malalts oncològics.
 • Allotjament per a dones joves i amb nens en risc d'exclusió social.

Gràcies a aquests programes, la Fundació aconsegueix, d’una banda, millorar la qualitat de vida dels residents dels seus habitatges i mantenir-ne la viabilitat i, de l’altra, potenciar el treball en xarxa amb entitats del Tercer Sector.