Gestió del patrimoni

Patrimoni extern

El gener de 2021 el patrimoni extern gestionat per la Fundació Privada està format per 90 finques urbanes (84 de plena propietat, 4 en copropietat i 2 en nua propietat), 22 naus industrials, 9 finques rústiques i 7 solars. En concret, el patrimoni urbà de la Fundació està integrat per 1.093 propietats de diversa tipologia: 543 habitatges, 98 locals i naus industrials, 68 oficines i despatxos i 384 places d’aparcament.

Les unitats gestionades per la Fundació es troben localitzades a Barcelona (643), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet (43) i en altres indrets de l’Estat espanyol (38).

La Fundació destina una part important del seu patrimoni extern a ajudar aquelles persones més vulnerables o desafavorides de la societat, amb el conseqüent compliment dels fins fundacionals. Per fer-ho realitat, es desenvolupen els següents programes, que es detallen a l’apartat "Pla d'acció social i recerca":

  • Rehabilitació social de malalts mentals.
  • Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.
  • Suport a la formació de joves sols en situació de risc social.
  • Ajut a les persones sense llar.
  • Suport a l’oncologia infantil.
  • Col·laboració amb entitats del Tercer Sector per a la inclusió social.
  • Ajut per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
  • Ajut a llogaters amb risc d’exclusió social.
  • Rehabilitació de malalts amb dèficit funcional.
  • Suport a malalts oncològics.
  • Allotjament per a dones joves i amb nens en risc d'exclusió social.

Gràcies a aquests programes, la Fundació aconsegueix, d’una banda, millorar la qualitat de vida dels residents dels seus habitatges i mantenir-ne la viabilitat i, de l’altra, potenciar el treball en xarxa amb entitats del Tercer Sector.