Gestió del patrimoni

Patrimoni extern

El gener de 2022 el patrimoni extern gestionat per la Fundació Privada està format per 90 finques urbanes (84 de plena propietat, 4 en copropietat i 2 en nua propietat), 22 naus industrials, 9 finques rústiques i 7 solars.

En concret, el patrimoni urbà de la Fundació està integrat per 1.092 propietats de diversa tipologia: 544 habitatges, 98 locals i naus industrials, 65 oficines i despatxos i 385 places d’aparcament.

Les unitats gestionades per la Fundació es troben localitzades a Barcelona (643), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet (43) i en altres indrets de l’Estat espanyol (37).

La Fundació destina una part important del seu patrimoni extern a ajudar aquelles persones més vulnerables o desafavorides de la societat, amb el conseqüent compliment dels fins fundacionals. Per fer-ho realitat, es desenvolupen els següents programes, que es detallen a l’apartat "Pla d'acció social i recerca":

 • Rehabilitació social de malalts mentals.
 • Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.
 • Suport a la formació de joves sols en situació de risc social.
 • Ajut a les persones sense llar.
 • Suport a l’oncologia infantil.
 • Col·laboració amb entitats del Tercer Sector per a la inclusió social.
 • Ajut per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
 • Ajut a llogaters amb risc d’exclusió social.
 • Rehabilitació de malalts amb dèficit funcional.
 • Suport a malalts oncològics.
 • Allotjament per a dones joves i amb nens en risc d'exclusió social.

Gràcies a aquests programes, la Fundació aconsegueix, d’una banda, millorar la qualitat de vida dels residents dels seus habitatges i mantenir-ne la viabilitat i, de l’altra, potenciar el treball en xarxa amb entitats del Tercer Sector.