Transparència i bon govern

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació ofereix informació sobre l’activitat que desenvolupa i que pot ser d’interès públic.

En aquest apartat es pot consultar la informació que té a veure amb la institució, des dels seus orígens al seu funcionament intern i la seva activitat econòmica. A més, també es poden consultar les ofertes i concursos en curs de la Fundació.

L’accés a la informació econòmica i pressupostària us permetrà conèixer, entre altres aspectes, l’estat financer de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com els recursos que destina en compliment dels seus fins fundacionals.

En els següents apartats podreu consultar els convenis subscrits per la Fundació amb altres institucions, els ajuts públics rebuts i els atorgats, el pressupost i els comptes anuals de la institució.

També podreu accedir al lloc web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya on es dóna publicitat a les licitacions de la Fundació.