Impuls de la recerca

L’activitat investigadora de l’Institut de Recerca de l’Hospital permet definir Sant Pau com un centre terciari i d’alta complexitat.

La Fundació entén la recerca com una aposta estratègica de futur sobre la que sustenta la contínua millora de l’activitat assistencial i, conseqüentment, de la salut y qualitat de vida dels pacients. Per això, la institució impulsa l’establiment d’un pol de coneixement científic al voltant de Sant Pau mitjançant el finançament de les infraestructures necessàries i de mecanismes de promoció i retenció del talent investigador.

Nova seu de l’Institut de Recerca

Recursos destinats a la recerca