Suport a l’assistència

Altres recursos destinats a l'assistència

La Fundació assumeix anualment el pressupost d’execució de diverses actuacions que contribueixen a garantir el bon manteniment i millora de les instal·lacions hospitalàries. Aquestes són algunes de les darreres intervencions finançades:

  • Climatització de les àrees d’Atenció a l’Usuari i de Serveis Funeraris.
  • Climatització d’una de les àrees de laboratoris.
  • Subministrament d’un encefalògraf i adquisició d’equipament mèdic per al Servei de Psiquiatria.
  • Obres al nou Hospital per ubicar-hi els tallers de l’àrea de manteniment, vestidors i un arxiu.
  • Obra per condicionar estructuralment l’àrea del Servei de Medicina Física i Rehabilitació.
  • Adequació dels nous espais per a l’àrea de Gestió de Documentació d’Assaigs Clínics.
  • Millores a sala d’actes de l’Hospital: adequació del sistema de clima a la cabina de control i ampliació de la dotació d’endolls i preses de veu.
  • Instal·lació de línies de vida a la coberta de l’Hospital, per garantir la seguretat individual en els treballs d’alçada.