Recursos per a la docència

Altres recursos per a la docència

La Fundació assumeix anualment el pressupost d’execució de diverses actuacions que contribueixen a millorar les instal·lacions de docència mèdica i d’infermeria.

Altres recursos per a la docència