Recursos per a la docència

Campus Sant Pau

Després de dos anys d’obres, l’octubre de 2016 van entrar en funcionament les instal·lacions del Campus Sant Pau al Pavelló de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani del Pavelló del Convent, amb els nous espais docents de la Facultat de Medicina de la UAB i de l’Escola d’Infermeria (EUI - Sant Pau).

Les obres, finançades en bona part per la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es van centrar en el reforç estructural de l’edifici, l’adequació funcional i el redisseny dels interiors, la renovació completa de les instal·lacions i una nova xarxa  d’energia geotèrmica. També es va adequar l’edifici a les actuals normes contra incendis i de seguretat, amb noves sortides d’evacuació.

Amb aquesta actuació, la Facultat de Medicina i l’Escola d’Infermeria disposen actualment de noves aules, una àrea de simulació i laboratoris d’habilitats dotats amb l’última tecnologia, així com nous espais de suport i d’administració.

L’entorn dels edificis que formen el Campus es va adequar amb noves àrees verdes i es van urbanitzar els carrers d’accés.

Recursos docencia - Campus

El cost de les obres va ser de 5,8 M €. El finançament va anar a càrrec a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en base al Pla d’Acció Social i Recerca aprovat per la MIA per als exercicis 2015 i 2016. També es va preveure una contribució de 320.720 € del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, un fons FEDER de 318.900 € i un crèdit de l’IDAE per a la geotèrmia de 1,14 M €.