Impuls de la recerca

Recursos destinats a la recerca

El suport a l’activitat investigadora de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una de les prioritats de la Fundació.

La recerca situa a Sant Pau com un dels centres hospitalaris més destacats d’Espanya quant al volum de treballs publicats i al seu factor d’impacte. També és remarcable el nombre i la qualitat de projectes subvencionats i les beques obtingudes.

L’impuls que la Fundació dona a l’Institut de Recerca es concreta en dues línies d’actuació. D’una banda, l’entitat realitza una aportació anual per al desenvolupament de l’activitat investigadora. De l’altra, es destinen recursos al manteniment i adequació de les instal·lacions, a l’adquisició d’equipament i utillatge, i a la posada en marxa de projectes estratègics, com la creació de l’Oficina de Projectes Internacionals.