Acció social

Fundació Enriqueta Villavecchia

Sant Pau recolza l’activitat de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia acollint-ne la seu al Pavelló de Santa Victòria.

La Fundació Villavecchia, constituïda a Barcelona el 1989, és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter benefico-assistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a Catalunya i de les seves famílies. Està present a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a tots els hospitals catalans on es realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

La relació amb la Fundació Villavecchia es va iniciar l’octubre de 2011, quan es va signar el primer contracte de cessió d’espais, que ha permès durant tots aquests anys que aquesta entitat ubiqués les oficines al Recinte Modernista.

Sant Pau també hi col·labora cedint periòdicament espais del Pavelló de l’Administració per a la realització dels seus actes institucionals. 

villavecchia