Transparència i bon govern

Informació econòmica

L'activitat econòmica i pressupostària derivada de l'activitat de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau queda reflectida, entre d'altres, als seus pressupostos i comptes anuals.