La Fundació

Fins fundacionals


Al llarg dels seus més de 600 anys d’història, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’ha mantingut fidel als objectius que van donar sentit a la seva constitució com a institució compromesa amb el benestar de les persones.

Els estatuts de la Fundació recullen els seus fins fundacionals:

  • Admissió i atenció als malalts pobres i altres que no puguin respondre econòmicament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, activitat que es podrà desenvolupar directa o indirectament.
  • Manteniment i millora del recinte històric artístic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Construcció, millora i manteniment d’instal·lacions i edificis destinats a l’assistència sanitària i a les activitats accessòries i complementàries, cíviques i culturals; i podent cedir-los a altres entitats.

El 2019, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va destinar el 97,99% dels seus rendiments anuals al compliment de dels seus fins fundacionals.

L’explotació del Recinte Modernista com a equipament cultural i la gestió del patrimoni (extern i intern) són les dues línies de treball a partir de les quals la Fundació obté una bona part dels recursos que destina al compliment dels seus fins fundacionals.