La Fundació

Fins fundacionals


Al llarg dels seus més de 600 anys d’història, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’ha mantingut fidel als objectius que van donar sentit a la seva constitució com a institució compromesa amb el benestar de les persones.

Els estatuts de la Fundació recullen els seus fins fundacionals:

  • Admissió i atenció als malalts pobres i altres que no puguin respondre econòmicament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, activitat que es podrà desenvolupar directa o indirectament.
  • Manteniment i millora del recinte històric artístic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Construcció, millora i manteniment d’instal·lacions i edificis destinats a l’assistència sanitària i a les activitats accessòries i complementàries, cíviques i culturals; i podent cedir-los a altres entitats.

El 2019, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va destinar el 97,99% dels seus rendiments anuals al compliment de dels seus fins fundacionals.

L’explotació del Recinte Modernista com a equipament cultural i la gestió del patrimoni (extern i intern) són les dues línies de treball a partir de les quals la Fundació obté una bona part dels recursos que destina al compliment dels seus fins fundacionals.

La Fundació

Fins fundacionals


Al llarg dels seus més de 600 anys d’història, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’ha mantingut fidel als objectius que van donar sentit a la seva constitució com a institució compromesa amb el benestar de les persones.

Els estatuts de la Fundació recullen els seus fins fundacionals:

  • Admissió i atenció als malalts pobres i altres que no puguin respondre econòmicament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, activitat que es podrà desenvolupar directa o indirectament.
  • Manteniment i millora del recinte històric artístic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Construcció, millora i manteniment d’instal·lacions i edificis destinats a l’assistència sanitària i a les activitats accessòries i complementàries, cíviques i culturals; i podent cedir-los a altres entitats.

El 2019, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va destinar el 97,99% dels seus rendiments anuals al compliment de dels seus fins fundacionals.

L’explotació del Recinte Modernista com a equipament cultural i la gestió del patrimoni (extern i intern) són les dues línies de treball a partir de les quals la Fundació obté una bona part dels recursos que destina al compliment dels seus fins fundacionals.