Acció social

Projectes socials

La Fundació dona suport a diferents iniciatives benèfiques i solidàries que es desenvolupen a l’Hospital, i també posa en marxa projectes propis que reverteixin en l’activitat assistencial i investigadora de Sant Pau.

La Fundació col·labora amb l’Associació Pallapupas, una organització sense ànim del lucre que promou la humanització de la salut amb tècniques escèniques del clown en estreta col·laboració amb el personal sanitari. Els destinataris de les intervencions de Pallapupas són els infants. A Sant Pau, aquestes actuacions giren al voltant de l’entrada de nens i nenes a quiròfan, l’acompanyament durant el procés d’assistència especialitzada i el retrobament dels infants amb els familiars.

Un dels projectes propis més destacats és la programació dels Diumenges Solidaris. Cada primer diumenge de mes, la Fundació destina els ingressos generats per les visites a diferents projectes de recerca o assistència, i a iniciatives promogudes per entitats de l’entorn de Sant Pau.

Amb aquest mateix objectiu benèfic també es promouen accions promocionals que contribueixin a l’obtenció de recursos per a projectes mèdics i científics impulsats per l’Hospital i l’Institut de Recerca.