Acció social

Persones sense llar

La Fundació és propietària de la Llar Sant Josep i d’en Rosés, ubicada a Badalona. Es tracta d’un allotjament temporal que des del 2010 gestiona la Fundació Mambré, integrada per la Fundació Arrels, el Centre d’Acollida Assís, l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat.

La Llar disposa de 8 places a disposició de persones en situació d’exclusió social, fonamentalment majors d’edat que es poden trobar en situacions d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial.

El programa vol donar resposta a les necessitats d’habitatge d’aquests col·lectius i facilitar-ne la integració social.

persones sense llar