Acció social

Col·laboracions amb administracions i entitats del tercer sector

Sant Pau col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat 3 i el programa Housing First de l’Ajuntament de Barcelona amb la cessió de 14 pisos. També ha cedit 3 habitatges a l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. L’objectiu d’aquesta línia de treball és facilitar el dret a un habitatge digne, per un temps determinat, a persones o famílies desfavorides i/o en risc d’exclusió social que formen part d’alguna de les línies d’intervenció d’aquestes institucions.

Per la seva banda, el Recinte Modernista fa extensiu el compromís de la Fundació amb el seu entorn mitjançant el desenvolupament d’un programa social propi. Entre altres accions, preveu la cessió d’espais per a la realització d’activitats per part d’entitats i col·lectius especialitzats en els àmbits de la salut, la promoció dels drets humans i la cohesió social.  

Conscient de la important significació del patrimoni cultural i el seu alt valor socioeducatiu, la Fundació també promou l’accés gratuït al conjunt monumental a entitats i organitzacions públiques i privades que desenvolupen projectes orientats a col·lectius vulnerables. 

collaboracions amb administracions i entitats del tercer sector