Gestió del patrimoni

Per a la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la gestió del seu patrimoni és cabdal per fer complir els seus fins fundacionals. Per dur a terme una gestió eficient, la Fundació classifica el patrimoni en dues grans àrees:

  • El patrimoni intern, format bàsicament per les instal·lacions del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Recinte Modernista de Sant Pau.
  • El patrimoni extern, integrat per 1.092 propietats provinents de les herències, donacions i llegats rebuts al llarg dels 600 anys d’història de la institució. Els recursos obtinguts de la gestió d’aquest patrimoni es destinen a emprendre nous projectes de recerca, a l’assistència sanitària, a programes d’acció social i al manteniment del Recinte Modernista.