Recursos per a la docència

La docència en l’àmbit sanitari ha estat, des del seu origen, un dels puntals de Sant Pau com a institució hospitalària. Més de sis-cents anys després de la seva creació, donant compliment als seus fins fundacionals, la Fundació segueix destinant part dels seus recursos a fer possible l’activitat docent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau d’acord amb les necessitats actuals.