Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2016

2017

2018

2019

Sous i salaris2.019.2482.192.0982.243.1332.358.635
Seguretat Social496.096518.646527.109578.230
Indemnitzacions---50.370
Total salaris2.515.3442.710.7442.770.2422.987.235
Total50505050

 

Distribució dels treballadors per franja d'edat (2019):

 

Homes

Dones

Total

20-354610
36-5081119
Més de 50111021
Total232750

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2019):

 

Homes

Dones

Total

Direcció808
Tècnics91322
Servei de finques336
Administració31114
Total232750

 

Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2019):

 

Homes

Dones

Total

Fixos21,19724,73345,930
Eventuals0,5733,2803,853
Total21,77028,01349,783

Convenis laborals

Personal extern

A banda de la plantilla de la Fundació Privada, el Recinte Modernista també és lloc de treball del personal de diverses empreses externes, adjudicatàries de serveis com seguretat, manteniment, neteja, informació i guies, etc.

  Llocs ocupats al Recinte Modernista per personal adscrit als adjudicataris, 2018

Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2016

2017

2018

2019

Sous i salaris2.019.2482.192.0982.243.1332.358.635
Seguretat Social496.096518.646527.109578.230
Indemnitzacions---50.370
Total salaris2.515.3442.710.7442.770.2422.987.235
Total50505050

 

Distribució dels treballadors per franja d'edat (2019):

 

Homes

Dones

Total

20-354610
36-5081119
Més de 50111021
Total232750

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2019):

 

Homes

Dones

Total

Direcció808
Tècnics91322
Servei de finques336
Administració31114
Total232750

 

Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2019):

 

Homes

Dones

Total

Fixos21,19724,73345,930
Eventuals0,5733,2803,853
Total21,77028,01349,783

Convenis laborals

Personal extern

A banda de la plantilla de la Fundació Privada, el Recinte Modernista també és lloc de treball del personal de diverses empreses externes, adjudicatàries de serveis com seguretat, manteniment, neteja, informació i guies, etc.

  Llocs ocupats al Recinte Modernista per personal adscrit als adjudicataris, 2018