Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2018

2019

2020

2021

Sous i salaris2.243.1332.358.6352.359.3262.361.122
Seguretat Social527.109578.230580.269616.736
Indeminitzacions-50.3703.18833.271
Total salaris2.770.2422.987.2352.942.7833.011.129
Total50505050

 

Distribució dels treballadors per franja d'edat (2021):

 

Homes

Dones

Total

20-356511
36-5071017
Més de 50111122
Total242650

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2021):

 

Homes

Dones

Total

Direcció808
Tècnics101323
Servei de finques336
Administració31013
Total242650

 

Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2021):

 

Homes

Dones

Total

Fixos222547
Eventuals213
Total242650

Convenis laborals