Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Recursos Humans

Plantilla

Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:

 

2017

2018

2019

2020

Sous i salaris2.192.0982.243.1332.358.6352.359.326
Seguretat Social518.646527.109578.230548.803
Indeminitzacions--50.3703.188
Total salaris2.710.7442.770.2422.987.2352.911.316
Total50505050

 

Distribució dels treballadors per franja d'edat (2020):

 

Homes

Dones

Total

20-354711
36-508917
Més de 50111122
Total232750

 

Distribució dels treballadors per categories laborals (2020):

 

Homes

Dones

Total

Direcció808
Tècnics91221
Servei de finques336
Administració31215
Total232750

 

Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2020):

 

Homes

Dones

Total

Fixos22,07924,25046,329
Eventuals0,9213,2454,166
Total23,00027,49550,495

Convenis laborals

Personal extern

A banda de la plantilla de la Fundació Privada, el Recinte Modernista també és lloc de treball del personal de diverses empreses externes, adjudicatàries de serveis com seguretat, manteniment, neteja, informació i guies, etc.

  Llocs ocupats al Recinte Modernista per personal adscrit als adjudicataris, 2021