Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Béns patrimonials

Finques registrals


Distribució de les finques registrals per tipologia (2022):
 

  Plena propietat
Copropietat Nua propietat   *Desglossament del Recinte de Sant Pau:  
Recinte de Sant Pau*
1               Pavellons modernistes 12
Finques urbanes
84 3 4           Altres pavellons històrics 11
Finques rústiques
9               Nou Hospital 1
Solars
7               Nou Institut de Recerca 1
Naus industrials
22               Edifici Kàlida 1
Totals
123 3 4           Aparcament 1
 
                Total 27

 

Finques urbanes


Distribució de les finques urbanes per tipologia (2022):
 

  Total

Habitatges 543
Locals i naus industrials 96
Despatxos 65
Aparcaments 388
Totals 1092

 


Distribució de les finques urbanes per ubicació (2022):
 

  Total

Barcelona 643
Reus 369
Santa Coloma de Gramenet 43
Altres indrets de l'Estat 37
Totals 1092

 

Ingressos i rendibilitat


Evolució dels ingressos i de la rendibilitat en la gestió de patrimoni (fins 2021):
 

  Ingressos
Rendibilitat

2017 7.462.442 € 4,41%
2018 7.820.551 € 4,63%
2019 8.110.887 € 4,80%
2020 7.693.336 € 4,56%
2021 7.151.777 € 4,24%

 

Venda de patrimoni


Les vendes de patrimoni efectuades els darrers anys per la Fundació Privada han estat:

2019: Finca rústica a Écija, Sevilla 710.000,00 €
     
2021: Habitatge al c. Cabo Garcia 8 d'Almoines, València 30.750,00 €
  Finca rústica a Subirats, l'Alt Penedès 32.000,00 €
     
2022: Habitatge al c. Pont Major 55 de Girona 55.613,21 €

Incorporació de patrimoni


Les incorporacions de patrimoni efectuades els darrers anys per la Fundació Privada han estat:

2019: Solar a Corbera de Llobregat, el Baix Llobregat 9.317,38 €
  Pis al Pg. Taulat 275-277, 4t 2a esc. 5, i Pk. 53 a Barcelona 151.124,60 €
  Pis al c. Llauradors 7, 3r 2a esc. 8, i Pf. 25 a Elx, Alacant 91.455,87 €
     
2022: Pis al c. Nàpols 262, 2n 4a, a Barcelona (Nua propietat) 199.681,59 €
  Pis al c. Nàpols 277, pral. 1a, a Barcelona (Nua propietat) 142.643,54 €