Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Fins fundacionals

Al llarg de més de 600 anys d’història, la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’ha mantingut fidel als objectius que van donar sentit a la seva constitució com a institució compromesa amb el benestar de les persones.

L’article 5 dels estatuts de la Fundació recull, en el capítol II, els fins fundacionals:

  • Admetre i atendre els malalts pobres i altres que no puguin respondre econòmicament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, activitat que es podrà desenvolupar directa o indirectament.
  • Manteniment i millora del recinte històric artístic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Construcció, millora i manteniment d’instal·lacions i edificis destinats a l’assistència sanitària i a les activitats accessòries i complementàries, activitats cíviques i activitats culturals i poder cedir-los a altres entitats.

En els darrers exercicis, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha destinat una mitjana del 94,9% dels seus rendiments anuals al compliment de  les seves finalitats. D’aquesta manera, la institució compleix  les disposicions del codi civil català, que determina que les fundacions han de destinar, com a mínim, el 70% dels seus rendiments a fer realitat els seus fins fundacionals.