Impuls de la recerca

Cronologia

 • 1992. Es constitueix l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, una fundació privada de caire científic que té com a missió la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, mitjançant la producció i divulgació de coneixement científic, la formació d’investigadors, la generació d’innovacions sanitàries, i l’aplicació dels avenços a la pràctica assistencial.
   
 • 2003. La Generalitat aprova l’adscripció de l’Institut de Recerca com a Institut Universitari de Recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona.
   
 • 2009. L’Institut de Recerca i altres entitats del seu entorn comencen a treballar coordinadament sota el paraigües de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Sant Pau (IIB Sant Pau), acreditat pel Ministeri de Ciència i Innovació des del 2011.
   
 • 2011. L’Institut de Recerca esdevé centre del sistema CERCA de Catalunya. En paral·lel, es el concurs d’idees per a seleccionar l’equip d’arquitectes del projecte del nou edifici, adjudicat finalment a l’equip de la UTE 2Buixadé, Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.
   
 • 2014-2015. Es duen a terme les tasques d’excavació, fonamentació i execució de pantalles estructurals del nou edifici.
   
 • 2016-2017. Es desenvolupa el gruix dels treballs de construcció i d’instal·lacions.
   
 • 2018. S’inaugura el nou edifici de l’Institut de Recerca.