Impuls de la recerca

Infraestructura

Les cinc plantes de l’edifici faciliten una concentració de recursos humans i materials transversals dedicats a la recerca científica, amb serveis de suport complementaris que cobreixen les principals necessitats en biomedicina, i que permetran el creixement racional dels grups de recerca de Sant Pau. Les noves instal·lacions esdevenen, també, un únic centre de gestió i administració dels recursos dedicats a la recerca a Sant Pau, i de transferència de l’activitat investigadora al sistema sanitari.

L’edifici acull plataformes obertes a la comunitat científica, tant de serveis científico-tècnics com de serveis transversals de suport a la recerca. A més, dona cabuda al Centre d’Investigació del Medicament (CIM Sant Pau), que realitza assajos clínics en Fase I; la Plataforma de Neurofisiologia i l’àrea de Recerca Clínica.

El Banc i Sang de Teixits també ocupa uns espais de l’immoble propers a l’Hospital i de fàcil accés des del carrer per a la ciutadania.