Notícies

Enrere 11/04/2016

Sant Pau reordena els seus espais docents

La Fundació Privada està impulsant i finançant la renovació del Pavelló de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani del Pavelló del Convent per ubicar-hi el Campus Sant Pau. L’objectiu d’aquesta actuació és reordenar els espais docents de Sant Pau, dels quals en farà ús tant la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina de la UAB com l’Escola d’Infermeria (EUI - Sant Pau), i optimitzar-los amb una major flexibilitat i polivalència.

El projecte de reordenació dels espais docents, dissenyat per l’arquitecte Rafael Vila, implica el reforçament estructural i redisseny d’interiors de l’edifici i la seva integració a la xarxa d’infraestructures d’energia geotèrmica del Recinte Modernista. Aquesta actuació permetrà el trasllat d’una part important de l’activitat docent de l’Escola d’Infermeria, la qual cosa comportarà la compartició d’espais amb la Facultat de Medicina. També comptarà amb una cafeteria que donarà servei a tot el Campus.

El projecte defineix espais docents (aules i laboratoris), de suport (sala d’estudi, àrees de descans, cafeteria i lavabos) i administratius (secretaria, despatxos, sala de juntes, office i sala del consell d’estudiants). Pel que fa al model de funcionament, s’estableixen espais d’ús compartit entre Facultat i Escola, i espais d’ús preferent per a uns i altres estudis. En aquest sentit, dels 2.233 m² de superfície útil de l’edifici, està previst que el 48,45% (1.082 m²) sigui d’ús preferent per a Medicina i el 13,43% (300 m²) per a Infermeria. El 34,53% dels espais (771 m²), més els 80 m² de la cafeteria, seran compartits.

Està previst que les obres finalitzin a temps perquè el pròxim curs 2016-2017 ja s’imparteixi al nou Campus.

El cost total estimat de les obres és de 5.461.833 €. El finançament preveu un fons FEDER de 1.350.000 € i un crèdit de l’IDAE per a la geotèrmia de 1.142.388 €.