Impuls de la recerca

Nou edifici de Recerca

La Fundació ha promogut la construcció d’un nou edifici que agrupa tota l’activitat investigadora de Sant Pau, que abans es trobava dispersa en diverses dependències.
 

El nou edifici de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 9.700 metres quadrats, es troba al carrer Sant Quintí, entre el Servei d’Urgències de l’Hospital i l’antiga Casa de Convalescència. Aquesta ubicació facilita la contínua relació dels investigadors amb els professionals assistencials de l’Hospital. A la vegada, dóna un major impuls a l’aplicació de les investigacions per a la cura dels pacients.

Amb aquest nou edifici, Sant Pau posa les bases sobre les que vol seguir treballant per esdevenir un centre de referència en l’assistència, la docència i la recerca mèdica.

 

Infraestructura per a la recerca

Les cinc plantes del nou edifici de recerca suposen una concentració de recursos humans i materials transversals dedicats a la recerca científica, amb serveis de suport complementaris que cobreixen les principals necessitats en biomedicina, i que permetran el creixement racional dels grups de recerca de Sant Pau. També és un centre de gestió i administració dels recursos dedicats a la recerca a Sant Pau, i de transferència de l’activitat investigadora al sistema sanitari.

L’edifici acull plataformes obertes a la comunitat científica, tant de serveis científico-tècnics com de serveis transversals de suport a la recerca. A més, dona cabuda al Centre d’Investigació del Medicament (CIM Sant Pau), que realitza assajos clínics en Fase I; la Plataforma de Neurofisiologia i l’àrea de Recerca Clínica.

El Banc i Sang de Teixits també ocupa uns espais de l’immoble propers a l’Hospital i de fàcil accés des del carrer per a la ciutadania.

Integració amb l’entorn

Un gran porxo a la planta baixa converteix l’edifici de l’Institut de Recerca en un nou accés al recinte de Sant Pau. A la vegada, l’aplicació de noves tecnologies arquitectòniques ha permès que la construcció s’integri a la perfecció amb les especials característiques dels pavellons projectats per Lluís Domènech i Montaner.

L’actuació més important que ho ha fet possible ha estat la instal·lació d’una gelosia translúcida de ceràmica que recobreix tota la façana. L’estructura canvia d’aparença al llarg del dia en funció de la llum del sol, tant des de l’exterior com des de l’interior.

Exteriorment, les peces de ceràmica imiten el maó de les antigues construccions hospitalàries, i per la cara interior un acabat vitrificat evoca les tonalitats que va utilitzar Domènech i Montaner a les cúpules i a les cobertes modernistes. A la vegada, la pell ceràmica aporta privacitat als investigadors i protegeix l’edifici de la radiació solar.

Un edifici sostenible

L’edifici segueix els paràmetres més exigents en termes de sostenibilitat i economia circular. En primer lloc, la nova construcció és desmuntable: està integrada per components fabricats a taller i muntats en obra. Això permet controlar-ne les qualitats, minimitzar residus i energies i, si a llarg termini s’arriba a enderrocar, facilita el reciclatge dels materials i dels diferents mòduls. A més de permetre’n el reaprofitament, l’estructura de l’edifici es pot adaptar a qualsevol canvi d’ús modificant fàcilment la distribució d’envans i mampares.

El respecte pel medi ambient també s’ha tingut en compte en la tria de materials emprats, ja que tots tenen en comú un baix impacte ambiental, econòmic i de manteniment.

L’aposta per crear un edifici eficient ha quedat palesa amb l’aplicació de mecanismes que en redueixen el consum energètic i hídric. A més de fer ús de la tecnologia LED en tot l’enllumenat, per estalviar aigua s’ha instal·lat un sistema de coberta aljub que alimenta els jardins de coberta amb l’aigua de pluja emmagatzemada sota la vegetació. L’aigua acumulada també servirà per a les descàrregues dels inodors i, a més, la coberta vegetal de l’edifici també el protegirà tèrmicament i acústica.

Finançament

Amb un cost total de 17 milions d’euros, la construcció del nou edifici de recerca ha estat finançada per la Fundació Privada amb una aportació de 12 milions d’euros, i ha comptat amb una subvenció de 5 milions d’euros provinents dels fons europeus FEDER, gestionats per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

El finançament global del projecte ha inclòs des de les contingències dels espais provisionals fins a la posada en marxa de l’edifici, i ha estat possible gràcies a dos préstecs: un del Ministeri de Sanitat, a través de l’Institut Carlos III; i un altre del Council of Europe Development Bank (CEB), a través de CaixaBank.

                  

Cronologia

 • 1992. Es constitueix l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, una fundació privada de caire científic que té com a missió la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, mitjançant la producció i divulgació de coneixement científic, la formació d’investigadors, la generació d’innovacions sanitàries, i l’aplicació dels avenços a la pràctica assistencial.
   
 • 2003. La Generalitat aprova l’adscripció de l’Institut de Recerca com a Institut Universitari de Recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona.
   
 • 2011. L’Institut de Recerca esdevé centre del sistema CERCA de Catalunya. En paral·lel, es produeix la convocatòria del concurs d’idees per a seleccionar l’equip d’arquitectes que redacti el projecte del nou edifici, adjudicat finalment a l’equip de la UTE 2Buixadé, Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.
   
 • 2014-2015. Es duen a terme les tasques d’excavació, fonamentació i execució de pantalles estructurals del nou edifici.
   
 • 2016-2017. Es desenvolupa el gruix dels treballs de construcció i d’instal·lacions.
   
 • 2018. S’inaugura el nou edifici de l’Institut de Recerca.
   

Impuls de la recerca

Nou edifici de Recerca

La Fundació ha promogut la construcció d’un nou edifici que agrupa tota l’activitat investigadora de Sant Pau, que abans es trobava dispersa en diverses dependències.
 

El nou edifici de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 9.700 metres quadrats, es troba al carrer Sant Quintí, entre el Servei d’Urgències de l’Hospital i l’antiga Casa de Convalescència. Aquesta ubicació facilita la contínua relació dels investigadors amb els professionals assistencials de l’Hospital. A la vegada, dóna un major impuls a l’aplicació de les investigacions per a la cura dels pacients.

Amb aquest nou edifici, Sant Pau posa les bases sobre les que vol seguir treballant per esdevenir un centre de referència en l’assistència, la docència i la recerca mèdica.

 

Infraestructura per a la recerca

Les cinc plantes del nou edifici de recerca suposen una concentració de recursos humans i materials transversals dedicats a la recerca científica, amb serveis de suport complementaris que cobreixen les principals necessitats en biomedicina, i que permetran el creixement racional dels grups de recerca de Sant Pau. També és un centre de gestió i administració dels recursos dedicats a la recerca a Sant Pau, i de transferència de l’activitat investigadora al sistema sanitari.

L’edifici acull plataformes obertes a la comunitat científica, tant de serveis científico-tècnics com de serveis transversals de suport a la recerca. A més, dona cabuda al Centre d’Investigació del Medicament (CIM Sant Pau), que realitza assajos clínics en Fase I; la Plataforma de Neurofisiologia i l’àrea de Recerca Clínica.

El Banc i Sang de Teixits també ocupa uns espais de l’immoble propers a l’Hospital i de fàcil accés des del carrer per a la ciutadania.

Integració amb l’entorn

Un gran porxo a la planta baixa converteix l’edifici de l’Institut de Recerca en un nou accés al recinte de Sant Pau. A la vegada, l’aplicació de noves tecnologies arquitectòniques ha permès que la construcció s’integri a la perfecció amb les especials característiques dels pavellons projectats per Lluís Domènech i Montaner.

L’actuació més important que ho ha fet possible ha estat la instal·lació d’una gelosia translúcida de ceràmica que recobreix tota la façana. L’estructura canvia d’aparença al llarg del dia en funció de la llum del sol, tant des de l’exterior com des de l’interior.

Exteriorment, les peces de ceràmica imiten el maó de les antigues construccions hospitalàries, i per la cara interior un acabat vitrificat evoca les tonalitats que va utilitzar Domènech i Montaner a les cúpules i a les cobertes modernistes. A la vegada, la pell ceràmica aporta privacitat als investigadors i protegeix l’edifici de la radiació solar.

Un edifici sostenible

L’edifici segueix els paràmetres més exigents en termes de sostenibilitat i economia circular. En primer lloc, la nova construcció és desmuntable: està integrada per components fabricats a taller i muntats en obra. Això permet controlar-ne les qualitats, minimitzar residus i energies i, si a llarg termini s’arriba a enderrocar, facilita el reciclatge dels materials i dels diferents mòduls. A més de permetre’n el reaprofitament, l’estructura de l’edifici es pot adaptar a qualsevol canvi d’ús modificant fàcilment la distribució d’envans i mampares.

El respecte pel medi ambient també s’ha tingut en compte en la tria de materials emprats, ja que tots tenen en comú un baix impacte ambiental, econòmic i de manteniment.

L’aposta per crear un edifici eficient ha quedat palesa amb l’aplicació de mecanismes que en redueixen el consum energètic i hídric. A més de fer ús de la tecnologia LED en tot l’enllumenat, per estalviar aigua s’ha instal·lat un sistema de coberta aljub que alimenta els jardins de coberta amb l’aigua de pluja emmagatzemada sota la vegetació. L’aigua acumulada també servirà per a les descàrregues dels inodors i, a més, la coberta vegetal de l’edifici també el protegirà tèrmicament i acústica.

Finançament

Amb un cost total de 17 milions d’euros, la construcció del nou edifici de recerca ha estat finançada per la Fundació Privada amb una aportació de 12 milions d’euros, i ha comptat amb una subvenció de 5 milions d’euros provinents dels fons europeus FEDER, gestionats per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

El finançament global del projecte ha inclòs des de les contingències dels espais provisionals fins a la posada en marxa de l’edifici, i ha estat possible gràcies a dos préstecs: un del Ministeri de Sanitat, a través de l’Institut Carlos III; i un altre del Council of Europe Development Bank (CEB), a través de CaixaBank.

                  

Cronologia

 • 1992. Es constitueix l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, una fundació privada de caire científic que té com a missió la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, mitjançant la producció i divulgació de coneixement científic, la formació d’investigadors, la generació d’innovacions sanitàries, i l’aplicació dels avenços a la pràctica assistencial.
   
 • 2003. La Generalitat aprova l’adscripció de l’Institut de Recerca com a Institut Universitari de Recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona.
   
 • 2011. L’Institut de Recerca esdevé centre del sistema CERCA de Catalunya. En paral·lel, es produeix la convocatòria del concurs d’idees per a seleccionar l’equip d’arquitectes que redacti el projecte del nou edifici, adjudicat finalment a l’equip de la UTE 2Buixadé, Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.
   
 • 2014-2015. Es duen a terme les tasques d’excavació, fonamentació i execució de pantalles estructurals del nou edifici.
   
 • 2016-2017. Es desenvolupa el gruix dels treballs de construcció i d’instal·lacions.
   
 • 2018. S’inaugura el nou edifici de l’Institut de Recerca.