Impuls de la recerca

Altres recursos destinats a recerca

Suport a grups emergents i consolidats de recerca


Els anys 2014 i 2015 es va donar suport a la recerca mitjançant una dotació de 500.000 € cada any, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de l’activitat científica de grups emergents i consolidats de recerca de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El 2016 es va aprovar una nova partida de 500.000 €, destinada a continuar aquesta línia de suport a la recerca iniciada l’any 2014.


Impuls de la recerca

Altres recursos destinats a recerca

Suport a grups emergents i consolidats de recerca


Els anys 2014 i 2015 es va donar suport a la recerca mitjançant una dotació de 500.000 € cada any, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de l’activitat científica de grups emergents i consolidats de recerca de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El 2016 es va aprovar una nova partida de 500.000 €, destinada a continuar aquesta línia de suport a la recerca iniciada l’any 2014.